Obesitas Programma

Wat is obesitas?

Obesitas wordt omschreven als “een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s”. De overmatige vetstapeling wordt veroorzaakt door een verstoring in de energiebalans, de hoeveelheid voedsel die wordt geconsumeerd overstijgt de hoeveelheid die nodig is voor de lichamelijke activiteit. Obesitas is sinds 1998 officieel geregistreerd als chronische ziekte.

Wanneer heeft iemand obesitas?

Met de ‘Body Mass Index’ (BMI) kan de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon worden berekend. Deze berekening geeft een goede indicatie of er sprake is van (ernstig) overgewicht. De volgende classificatie wordt dan toegepast.

• BMI tussen de 18,5 en de 25: Gezond gewicht
• BMI tussen de 25 en de 30: Overgewicht
• BMI van 30 of hoger: Obesitas
• BMI van 40 of hoger: Morbide obesitas, ofwel ziekelijk overgewicht.

 

 

Voor wie?

• Mensen met overgewicht of obesitas
• Mensen die inzicht willen krijgen in hun eet-, dieet-, en bewegingsgedrag
• Mensen die gemotiveerd zijn om individueel en in een groep aan de slag te gaan en te streven naar verandering in een gezonde leefstijl
• Mensen die bereid zijn zich hier 24 weken op te gaan richten
• Mensen die opnieuw hun grenzen op willen zoeken tijdens de sportactiviteiten

Welke disciplines werken hieraan mee?

Huisarts: Mw. J. Dikrama (Huisartsenpraktijk Brakel)
Verantwoordelijk voor het vaststellen en behandelen van aan overgewicht en obesitas gerelateerde aandoeningen en klachten

Fysiotherapeut: Mw. M. den Burger - Prenger
Begeleiden van cliënten in het opbouwen van conditie en bewust maken van het belang van bewegen

Gewichtsconsulent: Mw. M.A. Kramer – van Schijndel (Praktijk Gewicht in Beweging)
Begeleiden en adviseren van mensen met overgewicht op het gebied van voeding en bewuste voedselkeuze

Hoe ziet het obesitasprogramma eruit?

Het programma duurt in totaal 24 weken. Gedurende deze weken wordt gewerkt aan:

1. Een gedragsverandering naar een gezonde leefstijl;
2. Gewichtsverlies van minimaal 5% in 12 weken en 10% in 24 weken.

HUISARTSPROGRAMMA:

Individuele consulten in week 0, 6, 12 en 24.

BEWEEGPROGRAMMA “Gewicht in Balans”:

Doelstelling: Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer een basisconditie en spierkracht verwerft die hem in staat stelt de training en de actieve levensstijl na 24 weken zelfstandig voort te zetten, waardoor de kans groter wordt om de bereikte resultaten te behouden.

Week 0: Intake

Hiervoor zal de deelnemer een vragenlijst moeten invullen, tijdens het eerste bezoek aan de praktijk zal er een een conditietest worden afgenomen en enkele krachttesten. Aan de hand van de verkregen resultaten zal een persoonlijk trainingsprogramma worden opgesteld.

Week 1 t/m 13:

Er zal 2 keer in de week getraind worden op maandag- en donderdagavond. U wordt geacht aanwezig te zijn tijdens deze sporturen. Na ongeveer 13 weken wordt er een 2e conditietest gedaan.

Week 14 t/m 24:

Vanaf de 14e week zal er nog 1x in de week getraind worden op donderdag. Daarnaast zullen de deelnemers gestimuleerd worden om in hun dagelijks leven een actieve levenstijl te ontwikkelen. Samen met u zal gekeken worden wat voor u een geschikte manier van bewegen is, zodat de nieuw verkregen conditie ook na het programma in stand gehouden kan worden. In de laatste week wordt er een conditietest gedaan, om vooruitgang te monitoren.

VOEDINGS PROGRAMMA “Slim Afslanken”

Doelstelling: Het programma heeft tot doel een deelnemer te leren op een verantwoorde en bewuste manier de juiste keuzes te maken op het gebied van gezonde voeding. Dit programma bevat een groepsgedeelte en een individueel gedeelte.

Voor aanmelding of meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen.