Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en ingeschreven staat in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Dit is bij alle fysiotherapeuten in onze praktijk het geval.

De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), voert een actief beleid om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF (en specialisatieverenigingen), wordt toegelaten tot het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Onze fysiotherapeuten zijn allen toegelaten en mogen zich dus registerfysiotherapeut noemen.

Als praktijk staan wij geregistreerd bij onderstaande beroepsinhoudelijke verenigingen en netwerken: