Handtherapie

Wat is handtherapie?

Handtherapie omvat alles met betrekking tot de behandeling en revalidatie van klachten aan hand, pols en (onder)arm. De hand is een complex geheel, met veel botjes, bandjes, pezen, spieren en zenuwen die allemaal nauw met elkaar verbonden zijn. Een probleem in één van deze structuren leidt al snel tot vervelende en beperkende klachten. Een handtherapeut is een fysiotherapeut of ergotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van klachten en letsels aan de hand, pols en arm. De zenuwen die de hand aansturen lopen door de arm, evenals de meeste spieren die de hand laten bewegen. Hierdoor omvat handtherapie dus meer dan de hand alleen.

Voor wie

Handtherapie is voor iedereen die op één of andere manier klachten heeft aan hand, pols of arm. Handtherapie kan voorgeschreven worden door uw arts na een operatie aan hand of pols. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken wanneer u klachten aan hand, pols of arm ervaart.

 

Behandeling (zonder operatie)

Na een onderzoek naar de klacht wordt vaak een oefenprogramma opgesteld in combinatie met een behandeling door de therapeut. Het aanmeten van een handgemaakte spalk kan hier onderdeel van zijn. Soms kan een klacht helaas niet volledig verholpen worden (denk bijv aan slijtageklachten). Dan wordt er samen met de therapeut gekeken wat er te doen is aan verlichting, zodat u er in uw dagelijks leven zo min mogelijk last van heeft. Bij klachten die conservatief behandeld worden, kunt u onder andere denken aan:

• fracturen (breuken)
• gewrichtskneuzingen
• peesletsels
• spierproblemen
• overbelastings-klachten
• slijtageklachten
• onbegrepen polsklachten

Behandeling (na een operatie)

Na een operatie volgt er vaak een nabehandeling middels handtherapie. Hier wordt vaak al kort na de operatie mee gestart om te voorkomen dat weefsels gaan verkleven en er functieverlies van de hand optreedt. Bij handtherapie na operaties kunt u onder andere denken aan:

• Carpaal tunnel syndroom
• Peesletsel
• Zenuwletsel
• Gewrichtsproblematiek
• Ziekte van Dupuytren
• Gewrichtsvervangende operaties
• Fracturen (botbreuken)

De handen ineen slaan

Bij handtherapie gaat het regelmatig om een langduriger traject, dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klacht. De hand is complex en kwetsbaar waardoor er met grote precisie gehandeld wordt, waarbij veel samenwerking gevraagd wordt tussen uzelf en de therapeut. Dit is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling te weten, omdat uw eigen inzet dus van groot belang is voor het eindresultaat.

Vergoedingen

Handtherapie wordt op dezelfde manier vergoed als fysiotherapie. Kijk voor meer informatie onder het kopje “vergoedingen”.