Looptraining bij Etalagebenen

Etalagebenen? Fysiotherapie is beter dan operatie!

Patiënten met zogeheten etalagebenen moeten standaard drie maanden gespecialiseerde fysiotherapie krijgen. Dat is de beste zorg en het levert bovendien op jaarbasis aanzienlijke besparingen op. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hugo Fokkenrood aan de Maastricht University. Bekijk hier het nieuwsitem van het NOS journaal van 9 juni 2015. Fysiotherapie Van der Vliet is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met etalagebenen en lid van het claudicationet.

Wat zijn etalagebenen (Claudicatio Intermittens)?

Als u loopt, hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer u stilstaat. De slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed. Bij etalagebenen (claudicatio intermittens) zijn de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd. Hierdoor kunnen deze minder bloed aanvoeren en gaat er ook dus minder zuurstof naar de benen. Dit kan leiden tot pijnklachten in de benen.

Voor wie?

Voor mensen die verwezen zijn door een vaatspecialist/huisarts middels een verwijzing voor: looptraining bij claudicatio intermittens fontaine 2b.

Wat is het doel van looptraining?

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Wat zijn de doelen bij deze vorm van looptraining:

• Vergroten van de pijnvrije loopafstand
• Aandacht voor leefstijlverandering, zoals stoppen met roken, gezond eten en ontwikkelen van een actieve levensstijl
• Verbeteren van het uithoudingsvermogen
• Optimalisatie van het looppatroon, om pijnklachten te voorkomen
• Overwinnen van eventuele bewegingsangst voor inspanning

Wat zijn effecten van looptraining?

Betere stofwisseling in de spieren

Onder invloed van het lopen treedt er een verbetering op van het vermogen van de actieve spieren om zuurstof op te nemen uit het bloed. Dit zorgt ervoor dat de spieren minder snel verzuren waardoor de kenmerkende pijn van etalagebenen later of zelfs helemaal niet meer optreedt.

Betere bloeddoorstroming

Een andere belangrijke verandering die onder invloed van lopen optreedt in de beenslagaders, is dat uit de geactiveerde spieren stoffen vrijkomen die zorgen dat de bloedvaten meer open gaan staan. Hierdoor kan het bloed, met daarin de zuurstof, sneller en beter de spieren bereiken.

Betere loophouding

Het lichaam gaat andere spieren gebruiken tijdens het lopen. Ook gaat het lopen als gevolg van de regelmatige therapie efficiënter, waardoor het u minder energie kost om verder te kunnen lopen.

Het trainingstraject

• Duur van het traject: 3 – 6 maanden.
• Bij aanvang 2x per week begeleiding van uw fysiotherapeut.
• Afhankelijk van uw vooruitgang zal er steeds meer een beroep worden gedaan op een verandering in leefstijl.
• U krijgt een trainingsprogramma die u, naast het traject in de praktijk, zelfstandig thuis kunt uitvoeren

Wanneer

In onze praktijk wordt in groepsverband getraind:
Maandag: 15.30-16.30 uur
Donderdag: 15.00-16.00 uur

Samenwerking:

Wij zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van ClaudicatioNet (www.claudicationet.nl) ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt.

Kosten en vergoeding

Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt het programma geheel of gedeeltelijk vergoed. Samen met uw fysiotherapeut zal bekeken worden wat bij u van toepassing is. U heeft altijd verwijzing van arts of specialist nodig om deel te kunnen nemen aan het programma. Voor aanmeldingen of meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen.