Bijzondere Gymlessen

Kinderen in beweging

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is dan ook van alle leeftijden. Behalve leuk en gezond is bewegen vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek.

Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een ontwikkelingsachterstand op, omdat er bijvoorbeeld een probleem is met één van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet heel hard werken en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Kinderen met bewegingsproblemen kunnen het sociaal-emotioneel moeilijk hebben. Het verminderen van deze problemen heeft grote invloed op hun ontwikkeling.

Wat zijn bijzondere gymlessen?

Fysiotherapie van der Vliet biedt bijzondere gymlessen aan voor kinderen met motorische problemen. De doelstelling van deze gymlessen kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen en bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen.

Door meer bewegingservaring op te doen zal deelname aan de gymlessen op school minder problemen geven en zal door- stroming naar een reguliere sportclub sneller mogelijk zijn.

Wat zijn de doelstellingen?

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maanden tot een half jaar, kunnen de volgende zijn:

• Het kind doet beter mee en heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein, waardoor passiviteit voorkomen wordt
• Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties en kent zijn eigen grenzen
• Het kind beweegt beter, makkelijker en effectiever
• Het kind kan alle basisbewegingsvormen* en spelvormen** die tijdens de gymles aan bod komen uitvoeren
• Het kind zal zijn sociale vaardigheden vergroten, waardoor het meer plezier beleeft aan het sporten in een groep
• Het kind zal zijn lichaamsbewustzijn vergroten, waardoor hij/zij meer controle heeft over zijn eigen lichaam en bekend is met zijn zwakke punten

* Basis bewegingsvormen zijn: balanceren, springen, rollen, schommelen, zwaaien, klauteren en klimmen, werpen, vangen, mikken en voortbewegen met een bal of andere voorwerpen.
** Spelvormen zijn: tik- en afgooispelen, doelspelen, slag- en loopspelen, stoeispelen en lijn- of netspelen.

Voor wie?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-10 jaar) die motorische problemen ondervinden tijdens de gymlessen op school of in het dagelijks functioneren. De oorzaak van de problematiek kan zijn:

• Verminderde conditie
• Verminderde spierkracht in armen en benen
• Bewegingsangst
• Oogproblematiek
• Hypermobiliteit
• Jeugdreuma
• Astma of stofwisselingsziekten
• Revalidatie na operatie of botbreuken
• Neurologische problemen

De gymlessen

De begeleiding van deze gymlessen vindt plaats door een kinderfysiotherapeut en een fysiotherapeut. Voor ieder kind zal een persoonlijk gymplan worden opgesteld.  Ieder kind heeft zijn eigen doelen om aan te werken. Tijdens de les zal gestart worden met een warming-up, 20 min gericht op basis bewegingsvormen en 20 min gericht op verschillende spelvormen en de les zal afgesloten worden met een cooling down.

Waar

Gymzaal Brakel
Burgemeester Posweg 46/A
5306 GE Brakel

Wanneer

Woensdagmiddag 16.00 – 17.00 uur

Kosten en vergoeding

De kosten kunnen op 2 manieren in rekening worden gebracht.

  1. Wanneer een kind een indicatie heeft voor kinderfysiotherapie wordt deelname vergoed via de zorgverzekeraar
  2. Wanneer een kind geen indicatie heeft voor kinderfysiotherapie dan wordt er gekozen voor een 10,- strippenkaart. De kosten voor deze kaart zijn €100,-. Er kan steeds verlengde worden door de aanschaf van een nieuwe kaart. Ook is er geen opzegtermijn en kan steeds na 10 gymlessen besloten worden om te stoppen of door te gaan.

Contact

Voor meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen.